Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός ή αλλιώς Neuro-Linguistic Programming – NLP, είναι η τέχνη της γνώσης του ανθρώπινου νου και της λειτουργίας του.


Μια ενδελεχής μελέτη και αποκρυπτογράφηση των νοητικών και συμπεριφορικών μας δομών.